Hverdagen på sporskift

Vores tilgang

Et FOKUSERET OPHOLD I EN HJEMLIG ATMOSFÆRE

Som beboer på Sporskift indgår man i en fokuseret og meningsfuld hverdag, hvor vi både lægger vægt på indholdsrige dage og laver planer for opholdet med kort- og langsigtede mål.

Vi tilbyder hjemlige og trygge rammer, hvor beboeren er i centrum. Det er udgangspunkt for omsorg, støtte og et samarbejde hen mod en selvstændig tilværelse i en relevant boligform.

Der er personale til rådighed alle hverdage fra 8-22 og fra 14-22 i weekenderne. Her står vi til rådighed for samvær, samtaler og sociale aktiviteter og for at give konkret støtte til borgerens egne aktiviteter.  

På Sporskift værner vi om det sociale og fællesskabet. Vi tror på, at det understøtter borgernes trivsel og udvikling. Vi har blandt andet to ugentlige fællesspisninger, hvor medarbejdere og beboere sammen planlægger, handler ind og tilbereder maden sammen. 

Derudover planlægger vi fælles eller individuelle aktiviteter som fisketure, biografture, gåture og motion i det nærliggende Grøndal Multicenter.  

På Sporskift bliver borgerne inddraget i hverdagen i såvel små som store ting, blandt andet gennem husmøderne, som finder sted hver anden uge.